Asked Apr 4th, 2020 3:47 p.m. 67 0 0
  • 67 0 0
0

[Hỏi] Giải pháp ssl cho nhiều domain trỏ vào 1 server saas

Share
  • 67 0 0

Chào mọi người.

Hiện tại mình đang nhận được yêu cầu: Nhiều domain trỏ vào 1 server với yêu cầu cần có giao thức bảo mật https cho các custom domain

Mục tiêu: 1, Trỏ được càng nhiều domain càng tốt 2, Miễn phí cert thì tốt. Như mình đang sử dụng let's encrypt https://letsencrypt.org/vi/ thì họ cho free 100 domains / ip

Cụ thể: Hiện tại mình đang triển khai với let's encrypt, limit 1 IP 100 Domains, khách hàng của mình khi sử dụng dịch vụ họ trỏ domain vào ip của mình Sau đó mình lên server và generate cert cho họ. Nếu đạt đến ngưỡng 100 domain thì mình phải tạo server với và tiếp tục trỏ IP vào server mới và gen cert trên đó. Tất cả mình đang làm thủ công vì mới chạy 1 thời gian, chưa viết đc script tự động.

Sau một thời gian mình nhận thấy việc quản lý với nhiều server và nhiều domain mà làm bằng tay thì rất phức tạp, giới hạn của let's encrypt khiến mình khá tốn kém về việc tạo nhiều server. Việc quản lý domain cũng rất nhiều vấn đề, có khách trỏ vào, có khách thì remove nên lúc gen cert sẽ lỗi.

Vì vậy mình đăng câu hỏi lên đây mong muốn anh em nào có kinh nghiệm, idea chia sẻ với mình để mình giải quyết bài toán này.

Xin cảm ơn!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.