Asked Sep 11th, 2019 3:42 a.m. 71 0 1
  • 71 0 1
+1

Custom lại content của email firebase google sdk php

Share
  • 71 0 1

Chaof các bro . em muốn custom lại content của firebase google và set lại timezone của firebase từ UTC sang asian/Ho_Chi_Minh Mong các pro giúp đỡ !

1 ANSWERS


Answered Sep 11th, 2019 3:48 a.m.
Share
Avatar Xuân Dương @xuanduong1998
Sep 11th, 2019 4:00 a.m.

em có thử tìm nhưng không có các button như thế . Hình như hiện tại phiên bản mới hơn nên nó hơi kahcs

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.