Asked Jan 29th, 7:43 AM 119 0 2
  • 119 0 2
0

OrderBy dữ liệu theo bảng quan hệ

Share
  • 119 0 2

Hiện e có 3 bảng :

  • User: id, name
  • info: id,user_id,city_id
  • city: id, numerical_order

Mối quan hệ: user 1-n info, info 1-1 city

Cho em hỏi viết query như thế nào để lấy danh sách user theo numerical_order ở city ạ

2 ANSWERS


Answered Jan 29th, 8:00 AM
0

Đơn giản nhất thì bạn chỉ cần join bảng rồi query theo numerical_order thôi https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_join.asp.

Share
Answered Jan 29th, 8:43 AM
0

Mình bổ sung câu trả lời của @vuongthai95 là group_by theo user nữa nhé

Share
Jan 29th, 9:29 AM

(thanks)

+1
| Reply
Share