Asked Feb 18th, 2021 3:31 a.m. 68 0 1
  • 68 0 1
0

Check browser support AR

Share
  • 68 0 1

Chào mọi người. Cho mình hỏi là có cách nào kiểm tra xem trình duyệt đang chạy có hỗ trợ webAR không vậy mọi người?

Ref: https://d38qwzin143uqo.cloudfront.net/files/94a153c6-3c57-4783-9bbc-e99e773e16ed.usdz / https://archidraw-dev-v2.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/files/00745fc7-2995-41ef-96ad-2ec52be96f19.glb

1 ANSWERS


Answered Mar 7th, 2021 2:33 p.m.
0

Theo cái bảng này https://caniuse.com/webvr thì chỉ có Firefox hố trợ webVR. Còn webAR https://createwebxr.com/webAR.html.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.