Asked Oct 14th, 2020 3:57 a.m. 178 0 1
  • 178 0 1
0

Messenger chatbot

Share
  • 178 0 1

Em đang làm messenger chatbot. Mọi người cho em hỏi có thể build nó trên local trước được ko ạ. Vì em đang dùng lib bootbot của Nodejs, nó cần app secret, verify token và access token. Mong mọi người giải đáp giúp em ạ

1 ANSWERS


Answered Oct 14th, 2020 3:59 a.m.
Accepted
0

hong e, vì fb check callback là https không phải local nữa

Share
Avatar Nguyên @Kayn
Oct 14th, 2020 4:08 a.m.

vậy e có thể dùng ngrok để test ko nhỉ ?

0
| Reply
Share
Avatar Tun Tun @TuanLinhChi
Oct 14th, 2020 4:44 a.m.

@Kayn dc đó, nhưng tk này chậm lớm, bạn dùng heroku ý. push lên đấy, server test luôn

example: https://github.com/nghiemtientuan/fbChatbot

0
| Reply
Share
Avatar Nguyên @Kayn
Oct 14th, 2020 4:45 a.m.

@TuanLinhChi ok,cảm ơn bác nhiều

0
| Reply
Share
Avatar Nguyên @Kayn
Oct 15th, 2020 8:41 a.m.

@TuanLinhChi à bác ơi,e thử r nhưng facebook nó chỉ cho phép https thôi

0
| Reply
Share
Avatar Tun Tun @TuanLinhChi
Oct 15th, 2020 12:07 p.m.

@Kayn thì thằng heroku cho server link https đó

0
| Reply
Share
Avatar Tun Tun @TuanLinhChi
Oct 15th, 2020 12:08 p.m.

ví dụ link của t là https://fbchatbot-js.herokuapp.com/

0
| Reply
Share
Avatar Tun Tun @TuanLinhChi
Oct 15th, 2020 12:09 p.m.

nếu không có tính năng gì đặc biệt cần phải code thì bạn có thể sử dụng thằng này https://chatfuel.com/

0
| Reply
Share
Avatar Nguyên @Kayn
Oct 17th, 2020 7:51 a.m.

@TuanLinhChi e đã thử nhưng dùng acc của mình nhắn thì server nhận đc mà dùng acc khác nhắn lại ko nhận đc bác nhỉ

0
| Reply
Share
Oct 22nd, 2020 9:41 a.m.

alo đã đc chưa bác . bác code bằng java hay node.js

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.