Asked Nov 6th, 2019 10:07 a.m. 112 0 1
  • 112 0 1
-2

Hỏi về GoogleSheet API.

Share
  • 112 0 1

Có cách nào để lấy thông tin account credentials từ google API chỉ sử dụng python code mà không phải thao tác trên trang web Google API (console, ...) không ạ? Ví dụ như một thư viện nào đó hỗ trợ chỉ cần:

creden_data = API.getCred(email, password, ...)

1 ANSWERS


Answered Nov 6th, 2019 10:10 a.m.
Share
Avatar MINH PHAN @boylavua18
Nov 6th, 2019 10:15 a.m.

Đúng thứ mình cần nhưng document ở trên vẫn phải yêu cầu thao tác trên page để lấy thông tin credentials sau đó có thể copy hoặc download thông tin đó về. Mình muốn làm điều đó chỉ bằng python code mà không phải thao tác trên web.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.