Asked Nov 13th, 2019 9:16 a.m. 195 0 6
  • 195 0 6
-10

hỏi function trong javascript

Share
  • 195 0 6

chào các bạn ,mình 0 thích hàm mặc định của javascript là myFunction nữa mà tự làm 1 hàm có đối số là ChangeIdwebsite("trang,mot","tranghai","trangba","trangbon"vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv){} được 0.

Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Nov 13th, 2019 9:27 a.m.

đâu tiên bạn phải hiểu trong javascript không có cái hàm mặc định nào cả. theo mình hiểu thì cái myFunction là do trình soạn thảo code của bạn sinh code cho b. bạn muốn thay đổi đoạn ấy thì b nói rõ bạn dùng trình soạn thảo code nào và dùng extension gì để sinh code tự động. để mn có thể giúp b ạ

+2
| Reply
Share
Nov 14th, 2019 1:37 a.m.

@phamtuananh760 *nói rõ

+1
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Nov 14th, 2019 1:42 a.m.

@hongquanfit ok fine 😅😅😅

0
| Reply
Share

6 ANSWERS


Answered Nov 13th, 2019 9:19 a.m.
+8
function name(parameter1, parameter2, parameter3) {
  // code to be executed
}

đây là JavaScript Function Syntax, không bắt buộc đặt tên là myFunction đâu nhé

bạn có thể đọc thêm về function trong javascript ở đây: https://www.w3schools.com/js/js_functions.asp

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 13th, 2019 11:53 a.m.

mình dùng document.getElementById("id").form.id; tạo hiệu ứng load sang pange khác của <select></select> được 0

0
| Reply
Share
Nov 14th, 2019 1:38 a.m.

@jonyu 1. *page 2. *được không 3. Hỏi gì chả hiểu

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Hiếu @buihieubthc2rb
Nov 14th, 2019 2:59 a.m.

@jonyu bạn nên cho mình xem code toàn bộ của phần bạn đang hỏi để biết đang viết như nào và cấu trúc HTML hiện tại của bạn như nào đã nhé

bạn hỏi không có code để xem thế này thì mình cũng không thể trả lời nhiều hơn được

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 14th, 2019 5:02 a.m.

@buihieubthc2rb https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_select_options3, trang này có chỉ cách dùng onchange cho menu dropdown kiểu <select></select> ,nhưng không chỉ cách làm sao mà một mục trong menu xổ xuống thì tự động lchạy sang 1 page khác ???????????????

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Hiếu @buihieubthc2rb
Nov 14th, 2019 6:01 a.m.

@jonyu ý bạn là có 1 list các đường link và muốn chuyển đến trang với option tương ứng?

nếu vậy mình nghĩ là bạn nên tìm theo keyword "menu dropdown" như sau: https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_dropdown_navbar

bạn thay đường link đến trang tương ứng vào thuộc tính href của thẻ <a>: https://www.w3schools.com/tags/att_a_href.asp

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 14th, 2019 6:11 a.m.

@buihieubthc2rb ,mình nói cái menu<select></select> kìa

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Hiếu @buihieubthc2rb
Nov 14th, 2019 6:18 a.m.

@jonyu bạn để giá trị link như này nhé

<select size="1" name="links">
    <option value="http://www.google.com">Google</option>
    <option value="http://www.yahoo.com">Yahoo</option>
</select>
0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 14th, 2019 2:02 p.m.

@buihieubthc2rb ,áp dụng cho địa chỉ trong máy được 0,tức là file để trong máy

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 14th, 2019 2:02 p.m.

@buihieubthc2rb ,áp dụng cho địa chỉ trong máy được 0,tức là file để trong máy

0
| Reply
Share
Answered Nov 13th, 2019 9:29 a.m.
+7

Bạn có thể tham khảo qua khóa học này ạ. https://awesome-academy.com/khoa-hoc/lap-trinh-web-co-ban

Share
Answered Nov 13th, 2019 9:18 a.m.
+4

được nhá, nếu bạn nghĩ là có thể làm được

Share
Answered Nov 13th, 2019 9:21 a.m.
+4

myFunction là hàm mà người ta tự đặt tên ra để ví dụ mà chứ không phải hàm mặt định của Javascript! bạn có thể thay myFunction bằng một cái tên nào đó đều được nhưng mà nhớ đặt tên theo đúng quy định của JS là được!

Share
Answered Nov 13th, 2019 9:18 a.m.
+2

ok bạn

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 13th, 2019 9:42 a.m.

à, không phải changewebsite mà là webpage nghĩa là trang web con của website

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Nov 13th, 2019 9:51 a.m.

@jonyu được.

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 13th, 2019 10:23 a.m.

mình áp dụng cái thí dụ này để tạo hiệu ứng tự động đổi sang trang khi một option có liên kết với 1 page của web trong danh sách https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_select_options3 , 0 thấy nó chỉ cách làm ?????????????????????

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Nov 15th, 2019 2:59 a.m.

@jonyu hồ có thể dùng cách này.

window.location.href += "string_option_của_hồ";
0
| Reply
Share
Answered Nov 13th, 2019 10:24 a.m.
0

myFunction() không phai là hàm mặc định mà là hàm định nghĩa do chính bạn viết ra 😆

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 14th, 2019 6:53 a.m.

chào bạn tên hàm viết chữ thường à

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 17th, 2019 9:45 a.m.

tên hàm viết hoa viết thường đều được à,và chắc 0 dài hơn 16 chữ cái được

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.