Asked thg 8 15, 2020 8:42 SA 1288 0 2
  • 1288 0 2
+1

Lộ trình express nodejs

Share
  • 1288 0 2

Cho em hỏi lộ trình học nodejs đặc biệt là học framework express để thành thạo ??? em đang thấy mất phương hướng sau khi học passport js

2 ANSWERS


Answered thg 8 16, 2020 10:44 SA
Accepted
0

Theo mình thì đầu tiên học nodejs nên tìm hiểu cấu trúc chương trình xem nó chạy như thế nào -Template engines

  • Query parameters -các method
  • kết nối với DB -Router
  • Chia theo mô mình MVC -Middleware
  • Cookie
  • Authentication

xong rồi làm một project thiếu gì tìm hiểu đấy nó sẽ nhớ và hiểu bản chất hơn là bạn chỉ học lý thuyết vậy mà không thực hành

Share
Answered thg 8 17, 2020 2:21 SA
0
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.