Asked Jul 12th, 2023 3:28 a.m. 112 0 1
  • 112 0 1
-1

Tester_kich ban kiem thu

Share
  • 112 0 1

Xin chao moi nguoi Minh la member moi cua trang Minh co mot bai toan nghiep vu nhu nay va mong muon duoc tro giup huong viet KBKT Bai toan yeu cau sap xep muc do uu tien duoc tham gia chuong trinh dao tao cua truong doi voi 7 lop, voi muc do uu tien bat dau tu 1 Xin duoc moi nguoi chi diem

1 ANSWERS


Answered Jul 16th, 2023 5:20 a.m.
Accepted
0

Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin chi tiết và sử dụng tiếng Việt có dấu được không, chứ muốn giúp mà câu hỏi mù mờ quá

Share
Avatar Yaha @Yaha
Jul 16th, 2023 5:24 a.m.

Bài toán của mình là xếp độ ưu tiên cho 7 lớp để tham gia chương trình đào tạo của trường ạ. Độ ưu tiên bắt đầu từ 1. Mỗi lớp lại xếp độ ưu tiên cho các học sinh trong lớp để được tham gia và độ ưu tiên bắt đầu từ 1.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.