Asked thg 5 25, 2022 1:03 CH 187 0 1
  • 187 0 1
0

thắc mắc về nhận diện khuôn mặt bằng CNN

Share
  • 187 0 1

Dạ cho em hỏi là trong code python nhận diện khuôn mặt CNN em bị lỗi đường dẫn này là sao ạ ?

1 ANSWERS


Answered thg 5 26, 2022 1:38 CH
+2

No such file or directory: './data/faceslist.pth'
Stack trace đang báo là đường dẫn của bạn đến file "facelist.pth" k đúng

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.