Asked Jun 27th, 2022 2:05 a.m. 178 0 3
  • 178 0 3
+1

Reload page

Share
  • 178 0 3

Em chào mọi người ạ, em có một trang web bán hàng, mỗi khi bấm vào thêm hàng vào giỏ thì nó sẽ reload lại trang, nhưng mà nó lại reload về trang đầu tiên, em muốn mỗi khi lựa mua hàng bấm vào mua hàng nó sẽ tải lại về đúng cái trang mà em đang xem. Thì mọi người cho em hỏi là nên dùng phương thức gì ạ? Em cảm ơn trước ạ.

Avatar TAMIX @tuananhbfs
Jun 27th, 2022 3:27 a.m.

Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu về cách thêm giỏ hàng mà ko load lại trang sẽ ổn hơn.

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Jun 27th, 2022 3:01 a.m.
0

bạn tìm hiểu SPA (Single page application) nhé!

Share
Answered Jun 27th, 2022 9:38 a.m.
0

sử dụng ajax hoặc axios để gửi request nhé

Share
Answered Jun 30th, 2022 2:29 a.m.
0

Nếu như bạn không sử dụng ajax để tránh load lại trang thì bạn tham khảo cách này

PHP có biến GLOBAL là $_SERVER. Khi request đến server thì trong biến $_SERVER sẽ có 1 thuộc tính HTTP_REFERER. Đây là địa chỉ mà request xuất phát đi. Từ địa chỉ đó bạn có thể chuyển về đúng trang mà người dùng đang xem.

$url = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
return redirect($url);
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.