Asked Apr 8th, 2021 3:05 p.m. 75 0 1
  • 75 0 1
0

WEBSERVICE

Share
  • 75 0 1

Chào mn, Mình có code bên WebService 1 method trả về List nhưng khi tạo 1 web reference r gọi nó với webservice thì lại bị lỗi này. Mình có thử sửa lại đặc tính collection type trong lúc add web reference thành system.collection.generic.list r nhưng vẫn k fix được. Mn có ai gặp tình huống này chưa giúp mình với được k ạ?

1 ANSWERS


Answered Apr 12th, 2021 2:09 a.m.
0

đổi cái List Phong bên lấy thành var xem nó có được không?

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.