Asked Apr 27th, 2022 8:13 a.m. 172 0 1
  • 172 0 1
0

Lỗi với lệnh composer update ai giúp với

Share
  • 172 0 1

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/php_openssl.dll' - /usr/lib/php/20160303/php_openssl.dll: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

1 ANSWERS


Answered Apr 27th, 2022 10:40 a.m.
Accepted
+2

Lỗi này là do config đường dẫn extension php_openssl bị sai trong file php.ini. Bạn tìm đường dẫn đúng của file và sửa lại trong php.ini rồi restart server(apache/nginx)

Share
Avatar Thùy Trang @nthuytrang
Apr 28th, 2022 2:26 a.m.

mình đã sửa được rồi cảm ơn bạn nhé

0
| Reply
Share
Avatar TM @Thumeo
May 11th, 2022 8:50 a.m.

@nthuytrang Nếu câu trả lời là hữu ích, đừng quên upvote cho câu trả lời bạn nhé. Thanks ❤️

0
| Reply
Share
Avatar Thùy Trang @nthuytrang
May 11th, 2022 9:31 a.m.

mình mới tham gia cộng đồng nên chưa rõ về việc upvote lắm. Bạn có thể chỉ cho mình với không ? @Thumeo

+1
| Reply
Share
Avatar TM @Thumeo
May 23rd, 2022 7:10 a.m.

@nthuytrang Mũi tên lên ở bên trái câu trả lời là upvote đó bạn

0
| Reply
Share
Avatar Thùy Trang @nthuytrang
May 23rd, 2022 8:14 a.m.

à à mình thấy rồi. Cảm ơn bạn nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.