Asked Oct 12th, 2017 9:48 a.m. 4591 0 1
  • 4591 0 1
0

[AngularJs] Bắt lỗi nhập kí tự đặc biệt và chữ có dấu cho input [type=text]

Share
  • 4591 0 1

Hiện tai mình đang muốn bắt lỗi nhập ký tự đặc biệt và chữ có dấu của the input. Ai có ý tưởng gì giúp mình với. cảm ơn các bạn.

1 ANSWERS


Answered Oct 12th, 2017 2:39 p.m.
Accepted
0

Mình không rõ bạn muốn làm cụ thể tính năng gì, có gì liên quan đến việc sử dụng AngularJS không, nhưng mà để check xem có lỗi nhập kí tự đặc biệt và chữ có dấu cho input hay không, thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện một cách đơn giản bằng Javascript với việc sử dụng Regular Expression (trong tiếng Việt gọi là Biểu Thức Chính Quy) 😃

Ví dụ

text = $('#input_id').val();
regex = /^[a-zA-Z]+$/; // Chỉ chấp nhận ký tự alphabet thường hoặc ký tự hoa
if (regex.test(text)) { // true nếu text chỉ chứa ký tự alphabet thường hoặc hoa, false trong trường hợp còn lại. 
} else {
}

không biết câu trả lời có đúng ý bạn không nhỉ?

Share
Avatar Hà Nhung @hathinhung92
Oct 13th, 2017 7:23 a.m.

Cảm ơn bạn. Mình thử làm cách của bạn và đã được rồi.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.