Asked Nov 13th, 2018 9:42 a.m. 79 0 0
  • 79 0 0
0

Cách xử lý ssh 2 lớp trong groovy

Share
  • 79 0 0

Xin chào các bạn, mình có 1 vấn đề là viết 1 chương trình automation test bằng groovy. ssh vào 1 con server để đọc log. con server bình thường thì k sao nhưng server lại được quản lý qua 1 proxy server: ssh vào proxy server: sau đó ra GUI như thế này

~INPUT SERVER ID: abc... enter
~INPUT USER: user1... enter
~INPUT PASSWORD: *** enter

bạn nào đã làm với ssh qua 2 server này cho mình hỏi xử lý đoạn input id server/ user/ password ở đoạn t2 này ntn nhỉ? mình cảm ơn

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.