Asked May 26th, 2:36 a.m. 36 0 0
  • 36 0 0
+1

0xe8008018 (The identity used to sign the executable is no longer valid.)

Share
  • 36 0 0

Hiện tại em đang gặp lỗi 0xe8008018 vs XCODE tìm đủ mọi cách khắc phục cả tuần nay nhưng vẫn không giải quyết , XOÁ XCODE - RESTORE MAC , IPHONE - XOÁ certificate ở keychain - Revoke certificate Em đã làm hết nhưng vẫn gặp lỗi như hình 😦 tất cả các chứng chỉ và provisioning profile của em đều hợp lệ và còn hạn, nhưng em không thể build app từ XCODE qua iPhone thật được , nhưng e có thể build để up lên Testflight và AppStore được ! Mọi người có thể giúp em khắc phục lỗi này được không ạ , em cám ơn rất nhiều ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.