Asked Aug 23rd, 2022 10:21 a.m. 70 1 0
  • 70 1 0
0

Những testcase nào cho tính năng thống kê thường có trong các phần mềm ạ ?

Share
  • 70 1 0

Chức năng e đang kiểm thử là thống kê theo ngày tháng năm ạ, anh chị nào có thể cho e biết những testcase nào cho tính năng thống kê thường có trong các phần mềm ạ ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.