Asked May 9th, 2023 11:54 a.m. 84 0 0
  • 84 0 0
0

hỏi freehost linux azdigi

Share
  • 84 0 0

mình có đăng ký 1 freehost để cài django là freehost linux và cài bằng setup python có sẵn trong host,rồi sau đó mình cài theo hướng dẫn host đó cho mà không hiểu sao freehost báo lỗi return code:no such file of directory,dù mình có upload thư mục django có sẵn trong host mà nó vẫn báo lỗi return code

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.