Asked Aug 10th, 2018 12:33 PM 62 0 1
  • 62 0 1
0

Openid appauthen demo (React - Native)

Share
  • 62 0 1

Chào mọi người, Mình đang muốn viết một openid appauthen. Hiện tại là muốn viết 1 cái frame login Sử dụng chung cho các ứng dụng trong công ty không biết mọi người ai đã từng làm cái này rồi ạ, có thể cho mình xem demo hay tài liệu mình tham khảo được không ạ

1 ANSWERS


Answered Aug 15th, 2018 6:27 AM
+1

Bạn có thể tham khảo thư viện này nhé: FormidableLabs/react-native-app-auth

Trên link vừa rồi có sẵn demo rồi nhé

FormidableLabs/react-native-app-auth

Share