Asked Jun 4th, 4:56 a.m. 145 0 1
  • 145 0 1
-5

hỏi firebase

Share
  • 145 0 1

mọi người cho mình hỏi sao mình không thể upload website lên firebase bằng cli của firebase bằng github action được,dù mình đã tạo file yml github action nhưng vẫn không dùng github action của firebase cli được image.png image.png

1 ANSWERS


Answered Jun 8th, 4:01 a.m.
0

Bạn cần chọn gói Blaze - Pay as you go đấy mới được tích hợp github action.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.