Asked thg 3 26, 9:47 SA 234 0 3
  • 234 0 3
0

How to scan words from image ?

Share
  • 234 0 3

i need to scan all the word by python programming image.pngimage.png

3 ANSWERS


Answered thg 3 27, 7:23 SA
+2

Câu hỏi của bạn chắc sẽ là muốn đọc tất cả kí tự từ hình ảnh. Nếu thế bạn có thể sử dụng thư viện "pytesseract" để đáp ứng yêu cầu trên.

https://pypi.org/project/pytesseract/

Share
Answered thg 4 10, 5:18 SA
0

bạn có thể search theo keyword OCR nhé và cũng có một vài thư viện hỗ trợ việc OCR tiếng Việt như Tesseract, EasyOCR, hoặc là vietocr của anh Cuong Quoc rất là okila 😄

Share
Answered thg 4 12, 4:27 SA
0

1 vote cho VietOCR, xưa làm đồ án về NLP toàn dùng mô hình này:>

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.