Asked Nov 11th, 2018 7:59 AM 791 0 1
 • 791 0 1
+1

menu đa cấp laravel

Share
 • 791 0 1

Em có menu đa cấp như sau:

Điện thoại Lap top phụ kiện
--Apple --Apple --Loa
--Sam sung --HP --Chuột
--Xiaomi --Dell --Sạc

Bảng categorys gồm: id, name, slug, parent_id

Em có dùng vòng lặp để lấy được menu hiện ra trang chủ, nhưng đường dẫn khi click vào từng loại sản phẩm thì không ổn, khi em click vào sam sung thì vẫn lấy được tất cả sản phẩm thuộc danh mục sam sung nhưng khi click vào điện thoại thì không lấy được sản phẩm nào cả trong khi 2 đường dẫn giống nhau chỉ khác mỗi đoạn foreach, em muốn khi click vào điện thoại sẽ lấy được tất cả các sản phẩm thuộc apple, sam sung, xiaomi.

em có tìm trên google mà chưa giải quyết đc ấn đề, anh chị có hướng giải quyết tốt về phần menu đa cấp này thì giúp em với ạ. em cảm ơn

Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Nov 11th, 2018 11:27 AM

Bạn có thể show code ở phần mà bạn đang gặp khó ra để mọi người có thể xem 😃

0
| Reply
Share
Nov 11th, 2018 2:16 PM

1 ANSWERS


Answered Nov 11th, 2018 4:27 PM
Accepted
+5
public function getProduct($id) {
    $cateIds = Cate::select('id')->where('parent_id', $id)->get();
    if (!count($cateIds)) {
      $cateIds[] = $id;
    }

    $product = Product::select('id', 'name', 'images', 'slug', 'cate_id')->whereIn('cate_id', $cateIds)->get();
  }

Bạn thử thêm mấy dòng này thay cho dòng $product= .... của bạn trong function getProduct xem sao

Share
Nov 13th, 2018 8:30 AM

nhớ ở trang freetut có hướng dẫn chi tiết cái này đó bạn

0
| Reply
Share