Asked Nov 17th, 2020 8:37 a.m. 191 0 0
  • 191 0 0
0

Tạo mã nhúng để đăng ký nhận thông báo trong firebase

Share
  • 191 0 0

Có bạn nào đã từng làm qua firebase với nodejs cho mình hỏi chút.

Mình thử tạo mã nhúng để đăng ký nhận thông báo từ một web site dạng này Mỗi khi nào bên website họ muốn nhận thông báo thì gán đoạn code trên vào website của họ.

Tuy nhiên thì mình thử add vào 1 trang web thì gặp lỗi này. . Trang web mình đang dùng sử dụng Nodejs Express + firebase. Cảm ơn mọi người trước.

Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
Nov 18th, 2020 1:23 a.m.

Mình đã đọc câu hỏi của bạn, nhưng vẫn muốn hỏi lại "mình chưa từng làm qua firebase với nodejs thì có được trả lời câu này không?" Vì mình đoán được nguyên nhân của vấn đề, nên cũng muốn giúp bạn, điều kiện cho người được phép trả lời có hơi khắt khe quá không?

0
| Reply
Share
Nov 18th, 2020 2:58 a.m.

@dinh.van.hoang thoải mái bạn ơi, biết đâu đấy là hướng để mình giải quyết vấn đề thì sao

0
| Reply
Share
Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
Nov 20th, 2020 12:53 a.m.

@thanhtungs Bạn cập nhật lại nội dung câu hỏi được không? Mình vẫn hơi lấn cấn.

0
| Reply
Share
Nov 20th, 2020 10:29 a.m.

@dinh.van.hoang Vấn đề của mình đã được giải quyết, tuy nhiên bạn vướng cái gì nhỉ 😄

0
| Reply
Share
Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
Nov 23rd, 2020 2:40 a.m.

@thanhtungs Ồ, bạn có thể cập nhật cách giải quyết của bạn lên câu hỏi được không? biết đâu sẽ có người cần. À, mình vẫn biết nếu mình trả lời câu hỏi này thì có ổn không.

0
| Reply
Share
Nov 23rd, 2020 7:15 a.m.

@dinh.van.hoang hiện tại thì mình thêm file firebase-messaging-sw.js vào thư mục gốc của trang web đăng ký nhận thông báo, tuy nhiên có khả quan khi làm điều đó ko, bạn có cách nào khác thay vì mỗi trang web muốn nhận thông báo đều phải add file firebase-messaging-sw.js vào root project ko?

0
| Reply
Share
Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
Nov 26th, 2020 2:33 p.m.

@thanhtungs Mình không rõ mục đích cuối cùng của bạn là gì, có thể bạn đang xây dựng một hệ thống như https://onesignal.com/ . Hiện tại, service worker file phải "same-origin" với trang web cài nó, nghĩa là cần phải đặt file .js ở thư mục gốc (nếu bạn muốn scope của sw là /). Bạn có thể nghĩ tới việc "inject" việc push notification thông qua một iframe, iframe được đặt trên trang web cần push. Iframe đó là domain của bạn.

0
| Reply
Share
Nov 27th, 2020 10:00 a.m.

@dinh.van.hoang Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé. Đúng thông tin mình cần 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.