Asked Aug 28th, 2018 7:23 a.m. 70 0 1
  • 70 0 1
0

Thư viện Glide trong Android

Share
  • 70 0 1

Mọi người cho mình hỏi chút. Mình đang làm bên Android dùng thư viện Glide để show ảnh hiển thị từ url. Vì mình có bo tròn ảnh để hiển thị nên kích thước hiển thị không lớn. Mình đã dùng thumbnail của Glide để thu nhỏ ảnh lại nhưng không hiệu quả. Có cách nào thu nhỏ ảnh lại để hiển thị không? vẫn nguyên ảnh đó chỉ thu nhỏ lại để vùa kích thước của Image View chứ không phải hiển thị 1 phần của ảnh

1 ANSWERS


Answered Sep 4th, 2018 6:15 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.