Asked Jul 18th, 2021 6:37 p.m. 74 0 1
  • 74 0 1
0

Hỏi về nodeJS khi mình lưu dữ liệu từ bên thứ 3 như facebook thì nên lưu vào mongoose với những field như thế nào ?

Share
  • 74 0 1

Mình mới tập tành về các chức năng đăng nhập với google và facebook, khi mình mới bắt đầu thì mình thường cho người dùng login bằng đăng kí của hệ thống nhưng gần đây mình muốn phát triển thêm các chức năng login bên thứ 3 mà chưa biết lưu trong database như thế nào cả , thường dữ liệu user mình lưu có passoword và một vài trường khác, nhưng dữ liệu từ facebook trả về thì k có những field như vậy, mong mn giúp đỡ một newbie như mình

1 ANSWERS


Answered Jul 19th, 2021 1:20 a.m.
Accepted
0

id mình tự tạo, username, password để trống. Lúc đăng nhập thì cần validate lại password nếu không sẽ đăng nhập được với mật khẩu là rỗng.

Share
Avatar Thế Anh Bùi @BuiTheAnh
Jul 19th, 2021 3:52 p.m.

em cảm ơn nhiều ạ ❤️

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.