Asked Jan 30th, 2018 6:39 AM 55 1 1
  • 55 1 1
0

Ng-keyup Trong angular js

Share
  • 55 1 1

chào mọi người. Mình có 1 câu hỏi nhờ mọi người tư vấn giùm. Mình đang viết app và có sử dụng mobiscroll để nhập số. Link: https://demo.mobiscroll.com/angularjs/numpad/decimal# Giờ làm sao để vừa sử dụng mobiscroll và sử dụng ng-keyup được ạ??? (Nếu không sử dụng mobiscroll thì ng-keyup vẫn hoạt động bình thường) Mong mọi người giúp đỡ.

1 ANSWERS


Answered Feb 1st, 2018 2:20 AM
Accepted
0

Bạn muốn dùng thêm ng-keyup để làm gì ? Nếu chỉ muốn lấy value thì đã có ng-model="mynumpad" rồi mà nhỉ ?

Share