Asked Feb 6th, 2018 10:04 a.m. 360 0 0
 • 360 0 0
0

Gặp lỗi với thiết lập HTTPS cho Nodejs App ở localhost

Share
 • 360 0 0

Hi mọi người, Chả là mình có làm theo hướng dẫn từ bài viết này https://blog.cloudboost.io/everything-about-creating-an-https-server-using-node-js-2fc5c48a8d4e nhưng tới chỗ đọc file thì gặp vấn đề. Hiện tại môi trường của mình đang setup trên local và OS là Win 10. Bạn nào từng gặp qua hoặc có giải pháp nào thì giúp mình với.

Code mình đây :

var app = require('./build/api/app');
var https = require('https');
var fs = require('fs');
var path = require('path');

var filePath1 = path.join(__dirname, 'private.key');
var filePath2 = path.join(__dirname, 'localhost.crt');

app.set('port', process.env.PORT || 3001);
console.log(__filename);
console.log(__dirname);

var key = fs.readFileSync(filePath1);
var cert = fs.readFileSync(filePath2);
var ca = fs.readFileSync(filePath2);

var options = {
  key: key,
  cert: cert,
  ca: ca
};

var server = https.createServer(options, app).listen(app.get('port'), function() {
  console.log('Express server listening on port ' + server.address().port + '');
  console.log('Open your browser and go to http://localhost:3001');
});
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Feb 7th, 2018 8:17 a.m.

nhưng tới chỗ đọc file thì gặp vấn đề

Cụ thể thì bạn gặp lỗi gì vậy, bạn có thể paste đoạn log lỗi lên được không 😃

0
| Reply
Share
Avatar Thanh Le @thanh.leaxonactive
Feb 7th, 2018 9:02 a.m.

@thangtd90 Hi bạn, mình gặp lỗi 'Can not read the file' và in ra đường dẫn đến file đó, đường dẫn file đó để ở dạng đường dẫn tương đối.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.