Asked Dec 5th, 2021 7:02 p.m. 76 0 1
  • 76 0 1
+1

[Help] Lỗi không up hình được

Share
  • 76 0 1

Chào mọi người bữa em có đổi host sau khi chuyển hết data từ host cũ sang host mới trong cùng stablehost Sau khi chuyển xong thì viết bài mới thì ko upload được hình ảnh, em có nhờ bên host hỗ trợ mà cả tuần rồi vẫn chưa fix đc Anh em cao thủ giúp em với, thanks mọi người

1 ANSWERS


Answered Dec 6th, 2021 1:24 a.m.
+1

Nếu vừa đổi host thì bạn check lại quyền của thư mục upload ảnh trên host nhé. Set chmod 777 cho chắc ăn

Share
Avatar Timme @Timme
Dec 6th, 2021 2:18 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.