Asked Jul 21st, 2021 12:53 p.m. 170 0 2
  • 170 0 2
0

Hỏi về loading trong nuxtjs

Share
  • 170 0 2

chào mọi người mình muốn khi reload hay load vào page lúc đầu trong nuxtjs thì sẽ hiện loading như hình dưới trước khi hiện nội dung thì làm như thế nào ạ? Mình cảm ơn.

2 ANSWERS


Answered Jul 22nd, 2021 8:57 a.m.
Accepted
+1

Trong file nuxt.config.js b có thể khai báo loading: path_to_component_loading rồi tạo 1 component cho phần loading này. Sau đó để dùng thì bạn gọi this.$nuxt.$loading.start() để start và this.$nuxt.$loading.finish() để finish

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 22nd, 2021 2:46 p.m.

@ntquy Mình đang muốn load lúc refresh F5 page cơ bạn. chứ ko phải lúc chuyển trang giữa các component

0
| Reply
Share
Jul 22nd, 2021 2:50 p.m.

@sven_9x ở cái hàm lúc b vào page đó thì bạn gọi this.$nuxt.$loading.start() thôi mà

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 22nd, 2021 3:28 p.m.

@ntquy mình để ở mounted() theo hướng dẫn này mà toàn lỗi nhỉ bạn? https://nuxtjs.org/docs/2.x/configuration-glossary/configuration-loading#the-loading-property

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 22nd, 2021 3:28 p.m.
0
| Reply
Share
Jul 22nd, 2021 8:17 p.m.

@sven_9x b khai báo loading ở file nuxt.config.js chưa

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 23rd, 2021 1:08 a.m.

@ntquy mình làm đc rồi. tks b

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 23rd, 2021 1:09 a.m.

@ntquy à nhân tiện cho mình hỏi thêm. mình chạy pagespeed của google thì nó báo như này thì làm thế nào để khắc phục nhỉ bạn?

image.png

0
| Reply
Share
Answered Jul 21st, 2021 3:07 p.m.
0

https://nuxtjs.org/docs/2.x/configuration-glossary/configuration-loading bạn thử xem qua load trong file nuxt.config.js xem

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jul 22nd, 2021 1:29 a.m.

@khoanld98 cái này load giữa component. Mình đang muốn loading hiện khi refresh trang ý bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.