Asked Jun 2nd, 2022 2:29 a.m. 59 0 0
  • 59 0 0
+1

jupyter notebook error

Share
  • 59 0 0

Mn cho mk hỏi cách sửa để hết lỗi này trong jupyter notebook vs ạ image.png

Avatar Phan Huy Hoang @phanhoang
Jun 2nd, 2022 6:28 a.m.

Bạn truyền vào str rỗng nên lúc dùng hàm int sẽ xảy ra exception kia thôi.

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Jun 2nd, 2022 9:28 a.m.

@phanhoang mà sao mình chạy code bên ngoài thì chạy đc nhỉ o jupyter nó khác hả

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.