Asked Jun 20th, 1:59 a.m. 48 0 1
  • 48 0 1
0

Query Solr trong Cassandra Datastax có tìm kiếm được trên trường lưu json object ?

Share
  • 48 0 1

**Vấn đề: ** Hiện tại mình có 1 bảng đang lưu id và trường data lưu json object (là giá trị của fomio) image.png Trên db cassandra - datastax đã được bật tính năng solr để tối ưu tốc độ

Giả sử bảng của mình có 10tr bản ghi và muốn truy vấn tìm kiếm* "textField" là trường lưu trong json* của cột data

=> để tìm ra các bản ghi có "textField" like '%dd%' chẳng hạn thì có được không ? cấu hình thế nào ? có tối ưu về mặt hiệu năng không ?

image.png

Phương án 2: Mình đang nghĩ là tạo ra bảng mới từ json object kia và lưu nó xuống db để các trường dữ liệu đều ở level 1 thì khả năng sẽ làm được điều mình mong muốn trên

Cảm ơn mọi người đã đọc và cho lời khuyên ạ!

1 ANSWERS


Answered Jun 23rd, 1:18 a.m.
0

solr query dùng syntax index của cassandra, nên có vẻ không truy xuất được json field theo cách này. Có 1 cách là viết custom tokenizer cho solr để xử lý column thủ công, nhưng có thể tích hợp sẽ phức tạp. Cách 2 chắc dễ làm và dễ maintain hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.