Asked thg 2 19, 2023 5:12 SA 237 0 1
  • 237 0 1
-3

hỏi lỗi http error 500 của 000webhost

Share
  • 237 0 1

mình deploy app web php là 1 thư mục laravel lên 000webhost như 1 bài viết trên forum này chỉ nhưng khi deploy xong thì truy cập web thì nó bị lỗi http error 500 mà không bit cách sữa,tức là trang web laravel của mình bị lỗi này lỗi http error 500 image.png

1 ANSWERS


Answered thg 2 20, 2023 1:07 SA
0

bạn check các mục này:

  • Xóa file cache trong thư mục boostrap/cache.
  • Phân quyền lại thư mục storage
  • Xóa cache trong thư mục storage/framework
  • Xem lại file .htaccess đã redirect về public/index.php chưa
  • Coi đã tạo symlink cho thư mục storage chưa
  • Update composer ở local nén lại thư mục rồi up lên qua ftp xong xả nén để khỏi mất file.
Share
thg 2 20, 2023 3:30 SA

thanl,sao cái topic kia không nói đầy đủ nhỉ,à 000webhost cài nodejs được 0

0
| Reply
Share
Avatar Kevin Dang @kevindang
thg 2 20, 2023 3:53 SA

@longyu fix dc nhớ feedback cách để người sau họ có bị họ tìm dc cách giải quyết bạn nhé

0
| Reply
Share
thg 2 20, 2023 4:55 SA

@kevindang chiều sẽ thử hihihihihi

0
| Reply
Share
thg 2 21, 2023 12:28 SA

@longyu mình deploy thành công sao nó báo lỗi này Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 8.1.0".

0
| Reply
Share
Avatar Kevin Dang @kevindang
thg 2 21, 2023 8:11 SA

@longyu vào chọn phiên bản php đúng nhé. Để biết hosting sài php bản nào thì tạo 1 file info.php trong file đề code :<?php phpinfo();

0
| Reply
Share
thg 2 26, 2023 7:06 SA

@kevindang ngoài heroku có host nào cài laravel đươc 0

0
| Reply
Share
thg 3 1, 2023 8:30 SA

@kevindang ,fix lỗi ở host render.com cũng vậy à

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.