Asked Nov 20th, 2019 4:22 AM 60 0 1
  • 60 0 1
+1

Mọi người cho em về các trường hợp kiểm thử API với Robot Framwork ?

Share
  • 60 0 1

Mọi người cho em về các trường hợp kiểm thử API với Robot Framwork ?

1 ANSWERS


Answered Nov 20th, 2019 6:49 AM
0

theo mình tìm được thì có bài này: https://viblo.asia/p/robot-framework-danh-cho-tester-phan-i-DzVkpopJenW

Không biết có hữu ích với bạn trường hợp này không?

Share