Asked thg 11 1, 2023 4:03 SA 124 1 1
  • 124 1 1
0

Docker

Share
  • 124 1 1

tôi muốn tăng dung lượng Ram vào docker destop để tăng tốc nó chạy thì làm sao

1 ANSWERS


Answered thg 11 3, 2023 2:10 SA
Accepted
+1

với bản docker destop mới nhát thì, ô vào setting - resources -> advanced và điều chỉnh thôi

Share
Avatar Anh Dang @buianhduc868
thg 11 7, 2023 7:24 SA

đâu nhỉ bạn cái mình update mới nhất nó chỉ hiện ra như này

image.png

0
| Reply
Share
Avatar Hoang Nam @nam1708
thg 11 8, 2023 3:45 SA

@buianhduc868 mình tìm hiểu trên GPT b thử xem

  1. Mở tệp cấu hình của WSL 2 bằng trình soạn thảo văn bản. Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo như Notepad hoặc Visual Studio Code.

  2. Mở tệp /etc/wsl.conf. Nếu tệp này không tồn tại, bạn có thể tạo nó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chạy lệnh sau trong WSL:

echo -e "[wsl2]\nmemory=4GB" > /etc/wsl.conf

Điều này sẽ đặt giới hạn RAM cho Docker trong WSL 2 thành 4GB. Bạn có thể thay đổi giá trị "4GB" để phù hợp với yêu cầu của bạn.

  1. Sau khi bạn đã chỉnh sửa hoặc tạo tệp cấu hình WSL, bạn cần đảm bảo rằng Docker Desktop trên Windows cũng đã được cấu hình để sử dụng WSL 2. Đảm bảo rằng Docker Desktop đang chạy và sử dụng "WSL 2" làm runtime.

  2. Khởi động lại Docker Desktop để áp dụng thay đổi.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.