Asked Aug 20th, 9:43 a.m. 105 0 1
  • 105 0 1
+1

intern Devops

Share
  • 105 0 1

Chào mọi người ạ!
Năm nay, em sẽ bước chân vào năm 3. Hiện tại, mục tiêu của em cho tương lai sẽ trở thành devops engineer. Em cũng vừa trải qua học kì cuối của năm 2 và sau những lần tự học tìm tòi thì em cũng tự làm cho mình 1 project về việc triển khai web fullstack lên internet, để mọi người có thể truy cập và sử dụng trang web. Sau khi project này hoàn thành, thì em cũng đã tạm nắm ổn các kiến thức cũng như các khái niệm về: hệ điều hành linux, networking, kiến thức về cloud, 1 vài services của AWS, container, image, docker, khái niệm CI/CD, webserver nginx, các giao thức HTTP, ...
Hôm nay, em lên đây với thắc mắc là lượng kiến thức cần có như thế nào để có thể đủ xin intern về mảng devops ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!

1 ANSWERS


Answered Aug 21st, 4:55 a.m.
0

bạn nộp cv, sau đó đi phỏng vấn thử là biết mình đang ở đâu thôi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.