Asked May 24th, 5:00 p.m. 42 0 0
  • 42 0 0
0

Cách phát triển mô hình kiểm tra ngữ pháp của bài viết

Share
  • 42 0 0

Mình được giao một dự án về nlp xử lý bài viết và trả về các lỗi sai ngữ pháp. Mình chưa có kinh nghiệm trong mảng này nên muốn mọi người có thể chia sẻ các kiến thức cần học, tài liệu và các source code có sẵn để có thể demo. Mình cảm ơn!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.