Asked Apr 5th, 2019 9:44 AM 66 0 1
  • 66 0 1
0

Lỗi stylelint khi chạy npm start

Share
  • 66 0 1

Sau khi mình cài đặt npm và start thì có lỗi này, dù ở project khác thư mục cũng như vậy thì start được

Error in plugin "gulp-stylelint"
Error in plugin 'run-sequence(stylelint)'
No configuration provided for ../main.scss

Mình đã thử nhiều cách mà chưa được, ai chỉ giáo với

1 ANSWERS


Answered Apr 8th, 2019 1:49 AM
Accepted
+1

Hình như bạn đang thiếu file config cho stylelint thì phải. Bạn check lại xem trong project của bạn đã có file định nghĩ rule để chạy stylelint chưa

Share