Asked Jan 31st, 2018 2:01 PM 708 0 0
  • 708 0 0
0

Lỗi khi run lệnh Migrate

Share
  • 708 0 0

Chào mọi người ! Mình mới học Laravel, tạo bảng bằng migration , xong mình chạy lệnh migrate để tạo trong db thì bị lỗi này mà search k thấy có câu trả lời:

  SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused (SQL: select * from information_schema.tables where table_schema = lar_tr  
  ain1 and table_name = migrations)

Mình đang dùng PHP 5.6.30 . Bác nào biết giúp mình với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều

Feb 1st, 2018 2:00 AM

Bạn kiểm tra lại configuration của database trong Laravel xem. Lỗi này chung quá mọi người khó trả lời 😄

+2
| Reply
Share
Huy Kon @huyk
Feb 2nd, 2018 4:02 AM

đây là config trong database.php:

'mysql' => [ 'driver' => 'mysql', 'host' => env('DB_HOST', 'localhost'), 'port' => env('DB_PORT', '3306'), 'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'), 'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'), 'password' => env('DB_PASSWORD', ''), 'charset' => 'utf8mb4', 'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci', 'prefix' => '', 'strict' => true, 'engine' => null, ],

còn đây là config trong .env file:

DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=localhost;unix_socket=/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock DB_PORT=3306 DB_DATABASE=lar_train1 DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=root

0
| Reply
Share
Feb 2nd, 2018 6:19 AM

@huyk Trong .env, bạn sửa DB_HOST thành như sau coi được không:

# DB_HOST=localhost;unix_socket=/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock
DB_HOST=localhost

À mà trên Viblo có hỗ trợ bạn viết comment, answer, question hay post theo cú pháp Markdown giúp bạn có thể chèn code, nhúng video... vào. Việc hiển thị sẽ đẹp và dễ đọc hơn. Bạn có có thể tham khảo cú pháp viết tại: https://viblo.asia/helps nhé.

0
| Reply
Share
Feb 2nd, 2018 8:16 AM

@huyk có thể DB_HOST của bạn đang bị sai như @huukimit vừa đề cập ở trên, ngoài ra bạn cũng nên kiểm tra xem thông tin authentication có chính xác hay không (username vs password). Bạn có thể test trên CLI trước xem thông tin có OK không rồi chỉnh lại file .env cho hợp lý.

0
| Reply
Share
Lê Minh Tiến @letien1916
Feb 5th, 2018 4:07 AM

Mình gặp vấn đề này rồi. bạn set lại DB_PORT=33060 để chạy migrate sau khi chạy xong thì set lại DB_PORT=3306. Để 3306 thì mới thực hiện truy vấn trong model này nọ được.

0
| Reply
Share
Huy Kon @huyk
Feb 7th, 2018 12:31 PM

@letien1916 @vinhnguyen @huukimit cảm ơn các bạn rất nhiều, mình fix được lỗi rồi ^^

0
| Reply
Share
Lê Minh Tiến @letien1916
Feb 8th, 2018 4:49 AM

Đặt lại solution của bạn đi để lỡ có ai cần =))

0
| Reply
Share
Đức Vinh @DucVinh2609
Sep 17th, 2018 3:17 AM

@huyk fix kiểu j bạn, mình cũng lỗi not found driver

0
| Reply
Share