Asked Apr 25th, 9:53 AM 102 0 1
  • 102 0 1
0

Laravel : Xin các pro chỉ giáo giúp em click xem chi tiết 1 item khi nó ở st =trashed

Share
  • 102 0 1

Khi deteled 1 item . Vào trashed và click view detail của item đã deteled thì bị báo lỗi. có cách nào khi click vào item đã deteled mà vẫn view detail như lúc đã ở st=publish ko ạ? xin các cao nhân chỉ giáo giúp em.

Apr 25th, 9:54 AM

bạn có dùng soft delete không vậy ???

0
| Reply
Share
Thuyen Ho @thuyenhv
Apr 25th, 9:54 AM

@HuyDQ có nhé anh

0
| Reply
Share
Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 25th, 10:03 AM

bạn có dùng withTrashed trong query ko vậy?

0
| Reply
Share
Thuyen Ho @thuyenhv
Apr 25th, 10:10 AM

@vunguyen10111995 mình có dùng $query->withTrashed();

0
| Reply
Share
Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 25th, 12:52 PM

Vào trashed và click view detail của item đã deteled thì bị báo lỗi bạn có thể show lỗi lên được không?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 26th, 2:36 AM
+1

Model::withTrashed()->get()

Share