Asked Apr 25th, 2019 9:53 a.m. 146 0 1
  • 146 0 1
0

Laravel : Xin các pro chỉ giáo giúp em click xem chi tiết 1 item khi nó ở st =trashed

Share
  • 146 0 1

Khi deteled 1 item . Vào trashed và click view detail của item đã deteled thì bị báo lỗi. có cách nào khi click vào item đã deteled mà vẫn view detail như lúc đã ở st=publish ko ạ? xin các cao nhân chỉ giáo giúp em.

Apr 25th, 2019 9:54 a.m.

bạn có dùng soft delete không vậy ???

0
| Reply
Share
Avatar Thuyen Ho @thuyenhv
Apr 25th, 2019 9:54 a.m.

@HuyDQ có nhé anh

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 25th, 2019 10:03 a.m.

bạn có dùng withTrashed trong query ko vậy?

0
| Reply
Share
Avatar Thuyen Ho @thuyenhv
Apr 25th, 2019 10:10 a.m.

@vunguyen10111995 mình có dùng $query->withTrashed();

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 25th, 2019 12:52 p.m.

Vào trashed và click view detail của item đã deteled thì bị báo lỗi bạn có thể show lỗi lên được không?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 26th, 2019 2:36 a.m.
+1

Model::withTrashed()->get()

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.