Asked Aug 25th, 2019 10:04 AM 110 0 1
  • 110 0 1
+1

Laravel Window authentication

Share
  • 110 0 1

Có ai làm window authentication với laravel chưa ạ, kiểu single sign on ý ạ. Mình có thể xin 1 vài keyword hoặc package hay hướng dẫn ko ạ (bow).

Aug 26th, 2019 5:21 AM

Mình chưa hiểu Window authentication tức là như thế nào? Ý bạn là cách làm Single-Sign-On cho hệ thống Laravel đang có ý hả?

0
| Reply
Share
No Naem @Naem
Aug 26th, 2019 12:00 PM

@huukimit tức là dùng dịch vụ SSO của microsoft thì phải :-? tôi hiểu là như vậy, laravel của mình auth qua nó làm trung gian :v

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Aug 26th, 2019 2:41 AM
Share