Asked Jul 28th, 2:54 p.m. 129 0 1
 • 129 0 1
0

Mọi người giúp em với đc không ạ. Em mới học kiến thức json nhưng em không biết chuyển đổi sang code thế nào ạ.Mong mọi người chỉ cho em với

Share
 • 129 0 1

Thiết kế lưu file json: 1) trong service tạo hàm: saveJson(List<Student> studentList) nội dung hàm: tạo string json từ studentList(sử dụng Gson().toJson(studentList) ) thực hiện ghi string json vừa tạo ra 1 file có đường dẫn là D://json_training.json, 2) Trong service tạo hàm: List<Student> readAllData() Nội dung hàm: thực hiện kiểm tra có tồn tại file D://json_training.json hay không?. Nếu không tồn tại: trả về list rỗng. Nếu tồn tại: đọc nội dung file ra string Kiểm tra string đọc ra có dữ liệu không? nếu có thực hiện parse từ json ra List<Student>. giống tài liệu đã gửi hôm demo. 3) thực hiện xóa 1 bản ghi, Trong service tạo hàm deleteByStudentCode(String studentCode)

- Thực hiện gọi hàm readAllData,
- duyệt danh sách tìm vừa đọc được.
  Khởi tạo newStudentList = arrayList.
  Kiểm tra từng đối tượng xem có đúng == studentCode hay không?
    Nếu không? 
      add vào newStudentList; 
      continue
    Nếu có?
      continue.
- Thực hiện saveJson(newStudentList)
 1. thực hiện sửa 1 bản ghi, Trong service tạo hàm updateByStudentCode(String studentCode, Student student)
  • Thực hiện gọi hàm readAllData,
  • duyệt danh sách tìm vừa đọc được. Khởi tạo newStudentList = arrayList. Kiểm tra từng đối tượng xem có đúng == studentCode hay không? Nếu không? add vào newStudentList; continue Nếu có? add student vào newStudentList
  • Thực hiện saveJson(newStudentList)
 2. Thực hiện thêm mới 1 bản ghi. Trong service tạo hàm insert(Student student);
  • Thực hiện gọi hàm readAllData,
  • Add student vào danh sách vừa đọc được.
  • Thực hiện saveJson(với in put là list mới)
Jul 29th, 1:39 a.m.

1 ANSWERS


Answered Aug 1st, 11:37 a.m.
Accepted
-1

Xem ra giống bài tập về nhà, cái này bạn cần tự mài mò mới nhớ lâu được, mình sẽ note vài key để bạn search nhé: (Nhìn giống code C/C++) read/write file with C++( nếu học ngôn gnuwx khác thì ghi ngôn ngữ đó). class in C++(tương tự trên), Làm nhiều bài liên quan đến if for while để luyện thêm Tài liệu trên google / youtube rất nhiều chúc bạn rèn luyện hiệu quả

Share
Wednesday, 2:24 a.m.

mình là kiên đây

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.