Asked May 31st, 2018 3:44 AM 38 0 0
  • 38 0 0
0

Làm thế nào sử dụng Media SessionCompat để play/pause, next.

Share
  • 38 0 0

Như tiêu đề em muốn sử dụng Media SessionCompat để tạo control cho app em quản lý việc play/pause, next, pre bài hát từ một app chơi nhạc bất kỳ. Nhưng không biết xử dụng thế nào mong các anh giúp đỡ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.