Asked Jan 27th, 3:29 AM 115 0 1
  • 115 0 1
+1

Hỏi về fetch

Share
  • 115 0 1

Chào mọi người. cho mình hỏi là dùng fetch thì có khởi tạo được base rồi interceptor request, response như axios ko?

1 ANSWERS


Answered Jan 27th, 3:57 AM
0

@sven_9x Chào bạn,

fetch thì có khởi tạo được base rồi interceptor request, response như axios ko?

Câu trả lời là CÓ bạn nhé.

Bạn có cần phải tự triển khai không, nếu không nhất thiết tự triển khai thì bạn có thể tìm hiểu 2 từ khoá sau kyky-universal (cùng repo 1 tác giả). Nếu bạn vẫn muốn tự triển khai thì cũng có thể tham khảo cách làm ở 2 packages trên.

ky và ky-universal base trên http fetch đó bạn và có đầy đủ interceptor rồi format response nhé.

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jan 27th, 5:59 AM

@telosma mình dùng trên nuxtjs thì lên dùng cái nào nhỉ b?

0
| Reply
Share
Avatar Le Xuan Duy @telosma
Jan 27th, 6:26 AM

@sven_9x Nếu dùng trong ứng dụng nuxtjs thì bạn dùng ky là đủ rồi.

Ky-universal thì dùng được trên cả client và server-side.

Use Ky-universal in both Node.js and browsers

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.