Asked Oct 30th, 2020 4:55 AM 171 0 1
  • 171 0 1
+1

Resize ảnh trên VIBLO

Share
  • 171 0 1

Mọi người cho mình hỏi là markdown editor của VIBLO có hỗ trợ resize ảnh không? Nếu có thì làm như thế nào ạ?

Thanks.

1 ANSWERS


Answered Oct 30th, 2020 5:03 AM
Accepted
+2

Có đấy, ví dụ như này:

![R3pins](https://images.viblo.asia/400x400/160435cd-9fb1-4a40-aceb-dea214442e2f.png)

R3pins

Trong dường link bạn thêm size của nó, như trên là 400x400

Share
Khang @khangnd
Oct 30th, 2020 6:54 AM

Ảnh phải up lên Viblo mới có thể resize đc đúng k bạn?

0
| Reply
Share
Oct 30th, 2020 7:07 AM

uk

+1
| Reply
Share