Asked Jul 28th, 2020 9:04 a.m. 133 0 1
  • 133 0 1
-4

Hỏi cách sửa chi tiết lỗi "data-vocabulary.org schema deprecated"

Share
  • 133 0 1

Mình đã đọc nhiều bài hướng dẫn sửa lỗi này, tuy nhiên không ai chỉ ra phải vào đâu để có thể sửa được như hướng dẫn. Mọi người giúp mình với! Xin cám ơn mọi người!

1 ANSWERS


Answered Jul 30th, 2020 4:13 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.