Asked Oct 2nd, 2020 3:59 a.m. 71 0 2
  • 71 0 2
0

Vượt quá Gas trong Solidity

Share
  • 71 0 2

Chào mọi người, tôi có tạo 1 contract trong solidity nhưng hiện tại bị lỗi, vượt quá GAS LIMIT trong GANACHE. Mình có cách nào khắc phục được không ah.

2 ANSWERS


Answered Oct 2nd, 2020 4:39 a.m.
+2

Bác chạy ganache-cli thì dùng lệnh

ganache-cli -l [Gas Limit cần config]
Share
Answered Nov 3rd, 2020 8:55 a.m.
0

Nếu bác có dùng truffle thì nhảy vào file truffle-config mà sửa gas.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.