Asked thg 10 2, 2020 3:59 SA 68 0 2
  • 68 0 2
0

Vượt quá Gas trong Solidity

Share
  • 68 0 2

Chào mọi người, tôi có tạo 1 contract trong solidity nhưng hiện tại bị lỗi, vượt quá GAS LIMIT trong GANACHE. Mình có cách nào khắc phục được không ah.

2 ANSWERS


Answered thg 10 2, 2020 4:39 SA
+2

Bác chạy ganache-cli thì dùng lệnh

ganache-cli -l [Gas Limit cần config]
Share
Answered thg 11 3, 2020 8:55 SA
0

Nếu bác có dùng truffle thì nhảy vào file truffle-config mà sửa gas.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.