Asked Aug 7th, 2021 2:51 a.m. 43 0 0
  • 43 0 0
0

Em tập tành tạo ct, bác nào chỉ cho em về cú pháp calldata với ạ

Share
  • 43 0 0

Các bác cho em hỏi cú pháp để nhập vào phần calldata với ạ.... mình phải chuyển code sang hex ạ??? (https://images.viblo.asia/f78b6271-b9d7-4b49-9d0b-c633261be021.png)

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.