Asked Jul 8th, 7:26 a.m. 56 0 1
  • 56 0 1
+1

hỏi mongo atlas

Share
  • 56 0 1

mọi người cho mình hỏi mình mới sử dụng mongodb atlas để làm mongosee,mongodb trong nodejs,nhưng không hiểu sao mình copy cái code do mongodb cung cấp vẫn không kết nối được

1 ANSWERS


Answered Jul 8th, 8:34 a.m.
0

copy xong phải thay username, password vào link nữa

Share
Jul 8th, 8:51 a.m.

thì mình thay rồi

0
| Reply
Share
Avatar No Code @Michio
Jul 8th, 8:58 a.m.

bạn có thể gửi lỗi lên đây mình giúp cho

0
| Reply
Share
Jul 8th, 8:58 a.m.
0
| Reply
Share
Avatar No Code @Michio
Jul 8th, 9:13 a.m.

@koyoy Ip của bạn nó chưa phải là ip public, có thể nó đã bị chặn nên k connect được với mongo

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.