Asked Apr 2nd, 2019 1:26 AM 47 0 0
  • 47 0 0
+1

Lỗi Missing Plugin Cake 2 php

Share
  • 47 0 0

Có ai gặp lỗi này khi làm cake ko ạ? E gặp phải lỗi này khi thực hiện các chức năng thêm, sửa ,xoá lần thứ3,4 gì đó hay khi copy url này mở sang tab mới là bị như này